A Gesztenyevilág Alapítvány bemutatkozása

Alapítványunk célja az óvodánkba járó gyermekek mindennapjainak megszínesítése, pedagógiai programunk tartalmas, sokszínű programokkal való kiegészítése és az óvoda környezetének további támogatása. Ezen belül:

a) Az óvodai nevelés anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Az óvodai nevelői tevékenység eszközrendszere bővítésének, felújításának elősegítése.

b) A gyermekek egészséges életmódra nevelésének, egészséges testi fejlődésének elősegítésének, az ehhez szükséges biztonságos, egészséges tárgyi környezet kialakításának támogatása.

c) Szemléltetőeszközök, mozgásfejlesztő, szerepjátszást elősegítő készség- és képességfejlesztő játékok, eszközök vásárlásának támogatása, nevelési-fejlesztési programba beépítése.

d) A környezeti nevelés és fenntarthatóság pedagógiájának segítése.

e) Az óvodába járó gyermekeknek és családjaiknak az óvodán belül közös programok szervezése, valamint a gyermekeknek és családoknak óvodán kívüli ismeretterjesztő programok, táborok szervezése és támogatása.

f) Az óvónők szakmai felkészültségének, továbbképzésének támogatása (szakmai könyvek beszerzése, szakmai konferenciákon való részvétel).

g) A családok szociális és egészségügyi támogatása (a gyógyuláshoz vagy egészségmegőrzéshez szükséges eszközök, tárgyi feltételek megteremtésének támogatása).

h) Speciális nevelésű igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásához, fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése.

i) Szakmai segítség (pl. fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus) alkalmazása.

j) Az Alapítványt működtető külsős szakemberek költségeihez szükséges anyagi erőforrások előteremtése.

Alapítványunk neve: Gesztenyevilág Alapítvány

Számlaszáma: 12010240-01635762-00100005

Adószáma: 18943894-1-41

Köszönettel fogadunk minden felajánlást!