Kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm Önöket óvodánk honlapján!

Sümegi Szilvia óvodavezető

Óvodánk bemutatása

A Gesztenyéskert Óvoda 1974-ben nyitotta meg a kapuit. Óvodánk a budai hegyek lábánál, szép természeti környezetben, jól felszerelt óvodakertben található. A tágas, korszerű óvodaépület gazdagon felszerelt, otthonos, barátságos csoportszobákkal és egy hatalmas tornateremmel várja a gyermekeket. Óvodánk igényes, jó tárgyi- és eszközellátottsággal bír. Büszkén mondhatjuk, hogy a kerületben a mi óvodánk rendelkezik az egyik legnagyobb játszóudvarral, amit maximálisan ki is használunk sok időt töltve a szabad levegőn. A tervszerűen, szépen kialakított óvodakertben minden korosztály megtalálhatja a számára legkedvezőbb tevékenységet.

Öt, életkorilag homogén szerkezetű csoportban fogadjuk az elsősorban a körzetünkben lakó gyermekeket.

Pedagógiai hitvallásunk egyik alappillére, hogy a gyermekek érzelmi biztonságot nyújtó, meleg, otthonos, barátságos légkörben nevelkedjenek. Erről a 26 főből álló lelkes, magas szakmai felkészültségű, gyermekszerető alkalmazotti közösség gondoskodik. Óvodai nevelőmunkánk a családi nevelésre épül, ezért elengedhetetlennek tartjuk a családokkal való harmonikus, kölcsönösen jó, segítőkész együttműködést. Ennek érdekében sok, „szülős programot” biztosítunk napi beszélgetések, fogadóórák, szülői értekezlet, kerti nap, bakancsos túrák és az ünnepek alkalmával.

Pedagógiai programunk

A "Gesztenyéskert" tudatos névválasztás: nevelésünkben kiemelt szerepe van a környezeti nevelésnek. Nevelési programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára építve Környezeti nevelésre épülő személyiségfejlesztő program. A tevékenységeket a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítva, a szabad játék lehetőségének biztosítása mellett valósítjuk meg.

A környezettudatos nevelés áthatja mindennapjainkat. Széles körben, minél több irányból igyekszünk a gyermekek szemléletét alakítani. A szelektív hulladékgyűjtés, a gyümölcsnap-program, a kerti madarak gondozása, a komposztálás szerves része a mindennapjainknak. Környezeti nevelésünk során hangsúlyt fektetünk a gyermekek közvetlen tapasztalat- és élményszerzésére. Ennek érdekében számos szabadtéri foglalkozást, kirándulást szervezünk. Továbbá rendszeresek a színház-, koncert- és múzeumlátogatások is. Természetesen a mozgás, a zenei nevelés, a vizuális kultúra, az anyanyelvi nevelés is fontos helyet kap nevelőmunkánkban.

A környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés területén végzett szakmai munkánk elismeréseként 2017-ben az óvoda elnyerte az „Örökös Zöld Óvoda” címet, és rendelkezünk a Madárbarát Kert tanúsítvánnyal is.

Kiemelten fontosnak tartjuk és nagy hangsúlyt helyezünk az egyéni bánásmód érvényesítésére és a differenciált képességfejlesztés megvalósulására is, mely átszövi mindennapi tevékenységeinket. Egészségnevelési programunkat a fenntartó finanszírozásával biztosított térítésmentes úszásoktatással egészítjük ki. Az úszásfoglalkozáson a nagycsoportos óvodások heti rendszerességgel vesznek részt.

Óvodai integráció

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő autista (autizmus spektrumzavar), a beszédfogyatékos gyermekek, a mozgássérült gyermekek integrált nevelését, az integráltan nevelhető tanulásban akadályozott gyermekek ellátását, az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

Az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak; munkánkat felkészült szakemberek - logopédus, óvodapszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus - segítik. Szoros együttműködésben vagyunk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi tagintézményével, valamint a II. kerület Család- és Gyermekjóléti Központtal.

Fakultatív programok

A szülői igények figyelembevételével nevelési időn kívül, több, térítéses fakultatív szolgáltatást biztosítunk.

A gyermekek ennek keretében hitoktatáson, játékos angol foglalkozáson, gyermek néptánc foglalkozáson, mozgásfejlesztő tornán és ovifoci foglalkozáson vehetnek részt.

Alapítványunk

Intézményünk működését alapítványunk segíti, melyet a szülők támogatnak.

Alapítványunk neve: Gesztenyevilág Alapítvány

Számlaszáma: 12010240-01635762-00100005

Adószáma: 18943894-1-41

Köszönettel fogadunk minden felajánlást!

További információk az alapítványunkról