Kedves óvodaválasztás előtt álló Szülők!

Szeretettel várjuk az óvodánk iránt érdeklődő családokat áprilisi fogadóóráinkra. Az egyéni fogadóórán személyes beszélgetés keretében ismerkedhetnek meg óvodánkkal, tehetik fel kérdéseiket. Végigvezetjük Önöket az óvoda épületén, udvarán, betekinthetnek a csoportok életébe.

A fogadóórákra a gyermekeket is várjuk nagy szeretettel!

Időpont-egyeztetés március 18-tól a +36203332368-as vagy a +3613942979-es telefonszámon lehetséges.

Várjuk jelentkezésüket!

Üdvözlettel:

Sümegi Szilvia
igazgató

Óvodánk bemutatása

A Gesztenyéskert Óvoda 1974-ben nyitotta meg a kapuit. Óvodánk a budai hegyek lábánál, szép természeti környezetben, jól felszerelt óvodakertben található. A tágas, korszerű óvodaépület gazdagon felszerelt, otthonos, barátságos csoportszobákkal és egy hatalmas tornateremmel várja a gyermekeket. Óvodánk igényes, jó tárgyi- és eszközellátottsággal bír. Büszkén mondhatjuk, hogy a kerületben a mi óvodánk rendelkezik az egyik legnagyobb játszóudvarral, amit maximálisan ki is használunk sok időt töltve a szabad levegőn. A tervszerűen, szépen kialakított óvodakertben minden korosztály megtalálhatja a számára legkedvezőbb tevékenységet.

Öt, életkorilag homogén szerkezetű csoportban fogadjuk az elsősorban a körzetünkben lakó gyermekeket.

Pedagógiai hitvallásunk egyik alappillére, hogy a gyermekek érzelmi biztonságot nyújtó, meleg, otthonos, barátságos légkörben nevelkedjenek. Erről a 26 főből álló lelkes, magas szakmai felkészültségű, gyermekszerető alkalmazotti közösség gondoskodik. Óvodai nevelőmunkánk a családi nevelésre épül, ezért elengedhetetlennek tartjuk a családokkal való harmonikus, kölcsönösen jó, segítőkész együttműködést. Ennek érdekében sok, „szülős programot” biztosítunk napi beszélgetések, fogadóórák, szülői értekezlet, kerti nap, bakancsos túrák és az ünnepek alkalmával.

Pedagógiai programunk

A "Gesztenyéskert" tudatos névválasztás: nevelésünkben kiemelt szerepe van a környezeti nevelésnek. Nevelési programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára építve Környezeti nevelésre épülő személyiségfejlesztő program. A tevékenységeket a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítva, a szabad játék lehetőségének biztosítása mellett valósítjuk meg.

A környezettudatos nevelés áthatja mindennapjainkat. Széles körben, minél több irányból igyekszünk a gyermekek szemléletét alakítani. A szelektív hulladékgyűjtés, a gyümölcsnap-program, a kerti madarak gondozása, a komposztálás szerves része a mindennapjainknak. Környezeti nevelésünk során hangsúlyt fektetünk a gyermekek közvetlen tapasztalat- és élményszerzésére. Ennek érdekében számos szabadtéri foglalkozást, kirándulást szervezünk. Továbbá rendszeresek a színház-, koncert- és múzeumlátogatások is. Természetesen a mozgás, a zenei nevelés, a vizuális kultúra, az anyanyelvi nevelés is fontos helyet kap nevelőmunkánkban.

A környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés területén végzett szakmai munkánk elismeréseként 2017-ben az óvoda elnyerte az „Örökös Zöld Óvoda” címet, és rendelkezünk a Madárbarát Kert tanúsítvánnyal is.

Kiemelten fontosnak tartjuk és nagy hangsúlyt helyezünk az egyéni bánásmód érvényesítésére és a differenciált képességfejlesztés megvalósulására is, mely átszövi mindennapi tevékenységeinket. Egészségnevelési programunkat a fenntartó finanszírozásával biztosított térítésmentes úszásoktatással egészítjük ki. Az úszásfoglalkozáson a nagycsoportos óvodások heti rendszerességgel vesznek részt.

Óvodai integráció

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő autista (autizmus spektrumzavar), a beszédfogyatékos gyermekek, a mozgássérült gyermekek integrált nevelését, az integráltan nevelhető tanulásban akadályozott gyermekek ellátását, az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

Az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak; munkánkat felkészült szakemberek - logopédus, óvodapszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus - segítik. Szoros együttműködésben vagyunk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi tagintézményével, valamint a II. kerület Család- és Gyermekjóléti Központtal.

Fakultatív programok

A szülői igények figyelembevételével nevelési időn kívül, több, térítéses fakultatív szolgáltatást biztosítunk.

A gyermekek ennek keretében hitoktatáson, játékos angol foglalkozáson, gyermek néptánc foglalkozáson, mozgásfejlesztő tornán és ovifoci foglalkozáson vehetnek részt.

Alapítványunk

Intézményünk működését alapítványunk segíti, melyet a szülők támogatnak.

Alapítványunk neve: Gesztenyevilág Alapítvány

Számlaszáma: 12010240-01635762-00100005

Adószáma: 18943894-1-41

Köszönettel fogadunk minden felajánlást!

További információk az alapítványunkról