alapítványunk

célkitűzéseink

A Gesztenyevilág Alapítvány célja a Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvoda, valamint az intézménybe járó gyermekek támogatása, a nevelési, oktatási munka segítése ezen belül: 


a) Az óvodai nevelés anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése. Az óvodai nevelői tevékenység eszközrendszere bővítésének, felújításának elősegítése. 


b) A gyermekek egészséges életmódra nevelésének, egészséges testi fejlődésének elősegítésének, az ehhez szükséges biztonságos, egészséges tárgyi környezet kialakításának támogatása. 


c) Szemléltetőeszközök, mozgásfejlesztő, szerepjátszást elősegítő készség- és képességfejlesztő játékok, eszközök vásárlásának támogatása, nevelési-fejlesztési programba beépítése. 


d) A környezeti nevelés és fenntarthatóság pedagógiájának segítése. 


e) Az óvodába járó gyermekeknek és családjaiknak az óvodán belül közös programok szervezése, valamint a gyermekeknek és családoknak óvodán kívüli ismeretterjesztő programok, táborok szervezése és támogatása. 


f) Az óvónők szakmai felkészültségének, továbbképzésének támogatása (szakmai könyvek beszerzése, szakmai konferenciákon való részvétel). 


g) A családok szociális és egészségügyi támogatása (a gyógyuláshoz vagy egészségmegőrzéshez szükséges eszközök, tárgyi feltételek megteremtésének támogatása). 


h) Speciális nevelésű igényű, különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásához, fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése.


 i) Szakmai segítség (pl. fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus) alkalmazása. 


j) Az Alapítványt működtető külsős szakemberek költségeihez szükséges anyagi erőforrások előteremtése.

gesztenyevilag logo

Alapítványunk neve:

Gesztenyevilág AlapítványSzámlaszáma: 

12010240-01635762-00100005