Óvodánkról

123136830_10223479703678475_4274241894153047804_n
27658050_1761684837229170_4329341963101421154_n
57331309_2773163706058458_1305087991131144192_n
72681801_419965678721470_2497008318476713984_n
14590095_1099884173431334_1814018382100774642_o

óvodánk bemutatása

A Gesztenyéskert Óvoda a Hűvösvölgyi út és a Vadaskerti utca sarkán, szép természeti környezetben, jól felszerelt kertben található, kapuit 1974-ben nyitotta meg.

Hat, életkorilag homogén szerkezetű csoportban fogadjuk az elsősorban a körzetünkben lakó gyermekeket. A részben egyszintes, patinás, ámde karbantartott, folyamatosan újuló óvodaépület gazdagon felszerelt, otthonos, barátságos csoportszobákkal és egy tornaszobával várja a gyermekeket. Óvodánk igényes, jó tárgyi-és eszközellátottsággal bír.

Büszkén mondhatjuk, hogy a kerületben a mi óvodánk rendelkezik az egyik legnagyobb játszóudvarral, amit maximálisan ki is használunk, sok időt töltve a szabad levegőn. A közel egy hektáros, tervszerűen, szépen kialakított óvodakertben minden korosztály megtalálhatja a számára legkedvezőbb tevékenységet. A nagymozgások gyakorlásához szükséges teret a 2017-ben kialakított 77 nm-es, gumitéglás sportpálya, a kerékpár és roller-út, a szánkódomb és szabad területek biztosítják. A pihenést, a csendesebb játékra alkalmasabb helyeket pedig a homokozók, fészekhinták, ülőpadok, sziklakert, kistó, tűzrakó, meseház, „esőház", babaház megléte segítik.  

Pedagógiai hitvallásunk egyik alappillére, hogy a gyermekek érzelmi biztonságot nyújtó, meleg, otthonos, barátságos légkörben nevelkedjenek. Erről a 27 főből álló lelkes, magas szakmai felkészültségű, gyermekszerető alkalmazotti közösség gondoskodik.

Óvodai nevelőmunkánk a családi nevelésre épül, ezért elengedhetetlennek tartjuk a családokkal való harmonikus, kölcsönösen jó, segítőkész együttműködést. Ennek érdekében sok, „szülős programot” biztosítunk napi beszélgetések, fogadóórák, szülői értekezlet, kerti nap, bakancsos túrák és az ünnepek alkalmával.

pedagógiai programunk

A „Gesztenyéskert” tudatos névválasztás, mely egyrészt az udvaron álló hatalmas gesztenyefákat is jelzi, másrészt kifejezi, hogy nevelésünkben kiemelt szerepe van a környezeti nevelésnek. Nevelési programunk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjára építve Környezeti nevelésre épülő személyiségfejlesztő program. A tevékenységeket a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítva, a szabad játék lehetőségének biztosítása mellett valósítjuk meg.

A környezettudatos nevelés áthatja mindennapjainkat. Széles körben, minél több irányból igyekszünk a gyermekek szemléletét alakítani.  A szelektív hulladékgyűjtés, a gyümölcsnap-program, a kerti madarak gondozása, a komposztálás szerves része a mindennapjainknak. Környezeti nevelésünk során hangsúlyt fektetünk a gyermekek közvetlen tapasztalat- és élményszerzésére. Ennek érdekében számos szabadtéri foglalkozást, kirándulást szervezünk. Továbbá rendszeresek a színház-, koncert- és múzeumlátogatások is. Természetesen a mozgás, a zenei nevelés, a vizuális kultúra, az anyanyelvi nevelés is fontos helyet kap nevelőmunkánkban.

A környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés területén végzett szakmai munkánk elismeréseként 2017-ben az óvoda elnyerte az „Örökös Zöld Óvoda” címet, és rendelkezünk a Madárbarát Kert tanúsítvánnyal is.

Kiemelten fontosnak tartjuk és nagy hangsúlyt helyezünk az egyéni bánásmód érvényesítésére és a differenciált képességfejlesztés megvalósulására is, mely átszövi mindennapi tevékenységeinket.

óvodai integráció

Az óvodai nevelés keretében a szakértői bizottság véleménye alapján ellátjuk a különleges bánásmódot igénylő beszédfogyatékos gyermekek, a mozgássérült gyermekek, az integráltan nevelhető tanulásban akadályozott gyermekek, az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését is.

Az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak; munkánkat felkészült szakemberek -logopédus, óvodapszichológus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus- segítik. Szoros együttműködésben vagyunk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat II. kerületi tagintézményével, valamint a II. kerület Család- és Gyermekjóléti Központtal

fakultatív programok

A szülői igények figyelembevételével nevelési időn kívül, több, térítéses fakultatív szolgáltatást biztosítunk. A gyermekek ennek keretében hitoktatáson, játékos angol foglalkozáson, gyermek néptánc foglalkozáson, és ovifoci foglalkozáson vehetnek részt. A nagycsoportosoknak nevelési év végén 2 hetes intenzív úszóoktatást szervezünk, illetve a csoportok igényeihez igazodva erdei óvodát szervezünk.

alapítványunk

Intézményünk működését alapítványunk segíti, melyet a szülők támogatnak.

Alapítványunk neve: Gesztenyevilág Alapítvány

Számlaszáma: 12010240-01635762-00100005

csoportjaink

Katica csoport
Bodobács csoport
Nyuszi csoport
Mókus csoport


Szivárvány csoport
Tücsök csoport